News

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πολιτική και πράξη, από το τοπικό στο παγκόσμιο

Το ερευνητικό κέντρο CARDET, με την υποστήριξη της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη: Πολιτική και πράξη, από το τοπικό στο παγκόσμιο», στις 22 Νοεμβρίου, 2013, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία διεξήχθηκε κατά την περίοδο 18-22 Νοεμβρίου, 2013. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση συμμετείχαν διάφορα πανεπιστήμια της Κύπρου, όπως το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το σεμινάριο, καθώς και όλη η Εβδομάδα, διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Παγκόσμια Πανεπιστημιούπολη»( globalcampus.eu), το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλει σε μια αλλαγή στη στάση της κοινής γνώμης της Αυστρίας, της Κύπρου, της Ιρλανδίας και της Μάλτας, για ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι λαοί τους, να συμβάλει στην αύξηση της δημόσιας υποστήριξης για την ανάληψη δράσης κατά της φτώχειας στην Ευρώπη, ιδιαίτερα την ημερήσια διάταξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας και δικαιότερες σχέσεις μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, να συμβάλει στην ενίσχυση της αναπτυξιακής πολιτικής και την προώθηση της συνοχής των πολιτικών σε εθνικά και Ευρωπαϊκά επίπεδα, ιδίως όσον αφορά τη μετανάστευση, το εμπόριο, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και το HIV/AIDS. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών για την αντιμετώπιση θεμάτων παγκόσμιας ανάπτυξης, μέσω της χρήσης μαθητοκεντρικών, συμμετοχικών, προσανατολισμένων στο διάλογο και βιωματικών μεθοδολογιών.

Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν πρόσωπα από Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Υπουργεία, αλλά και φοιτητές, οι οποίοι ενημερώθηκαν κυρίως μέσα από τις επισκέψεις εκπροσώπων του οργανισμού CARDET στα διάφορα Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίοι διένειμαν ενημερωτικό υλικό με πληροφορίες σχετικά με την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έγιναν διάφορες παρουσιάσεις σχετικά με το θέμα της Αειφόρου Ανάπτυξης και δόθηκε η ευκαιρία στους παρευρισκομένους να σχολιάσουν και να θέσουν ερωτήματα στις παρουσιάσεις που προηγήθηκαν, αναπτύσσοντας έτσι εποικοδομητική συζήτηση. Το σεμινάριο άνοιξε με σύντομους χαιρετισμούς, τους οποίους απηύθυναν οι Δρ Χαράλαμπος Βρασίδας, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου CARDET, και Δρ Αιμίλιος Σολωμού, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διοίκησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας - Αντιπρόσωπος Έδρας UNESCO.

Ακολούθως, ο Δρ Αλέξανδρος Αποστολίδης, Λέκτορας του Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίου, και ο κ. Σωτήρης Θεμιστοκλέους, Βοηθός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου CARDET, παρουσίασαν το έργο «Παγκόσμια Πανεπιστημιούπολη», στο πλαίσιο του οποίου οργανώθηκε το συγκεκριμένο σεμινάριο. Κατά την παρουσίαση, αναφέρθηκαν οι στόχοι, οι δραστηριότητες, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. Στη συνέχεια, ο κ. Γιάννης Γιαννάκη, Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, προχώρησε σε μια παρουσίαση με θέμα «Πολιτεία – Εθελοντισμός – ΜΚΟ – Αειφόρος Ανάπτυξη». Η παρουσίαση ανέπτυξε ζητήματα που αφορούν στον Εθελοντισμό και στο γενικό πλαίσιο πολιτικής που εφαρμόζεται στην Κύπρο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της συμμετοχής των νέων σε εθελοντικές οργανώσεις, όπως επίσης και σε ενέργειες του κράτους, οι οποίες γίνονται με σκοπό την καλλιέργεια του εθελοντισμού στους νέους.

Ακολούθησε παρουσίαση με θέμα «Η δράση του διεθνούς Μη-Κυβερνητικού Οργανισμού World Vision στην Ανάπτυξη», από τον κ. Γιώργο Φιλίππου, Αντιπρόσωπο της World Vision. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναφέρθηκαν και αναπτύχθηκαν οι στόχοι και οι τομείς δραστηριοποίησης του οργανισμού World Vision, όπως και οι ενέργειες που προωθούν την ενημέρωση των πολιτών για το έργο του οργανισμού.

Έπειτα, η Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Υπεύθυνη της Μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, παρουσίασε το θέμα «Η στρατηγική της Κύπρου στην εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη», επικεντρώνοντας στην εθνική στρατηγική της Κύπρου και στις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Παράλληλα, έγινε αναφορά στις κεντρικές δράσεις και μέτρα που λήφθηκαν μέχρι το παρόν στάδιο.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κ. Ευάγγελος Σάββα, Προϊστάμενος του Τμήματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διεθνών Οικονομιών Οργανισμών, του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος εξέτασε το ζήτημα «Η αναπτυξιακή πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας: Εμπειρίες και Μελλοντικές Προοπτικές». Ο κ. Σάββα παρουσίασε το έργο και την αναπτυξιακή στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις ενέργειες που έγιναν μέχρι τώρα.

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση, κατά την οποία όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους, βάσει των όσων είχαν παρουσιαστεί. Πολλά από τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες αφορούσαν στους λόγους που συνεχίζουν να υπάρχουν δυσκολίες στην Κύπρο, όσον αφορά την Αειφόρο Ανάπτυξη, καθώς και τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να καλλιεργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ των διάφορων οργανισμών, το οποίο θα επέτρεπε την ανάπτυξη μιας καλύτερης πολιτικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

 

 

Eβδομάδα για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 18 - 22 Νοεμβρίου, 2013

Το ερευνητικό κέντρο CARDET διοργανώνει από τις 18 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2013 θεματική εβδομάδα για την Αειφόρο Ανάπτυξη, σε διάφορα πανεπιστήμια της Κύπρου. Η Εβδομάδα για την Αειφόρο Ανάπτυξη διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Παγκόσμια Πανεπιστημιούπολη» και θα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, όπως συζητήσεις, εργαστήρια και σεμινάρια.

Read more...

Σεμινάριο: «Αειφόρος Ανάπτυξη: Πολιτική και πράξη, από το τοπικό στο παγκόσμιο»

Το ερευνητικό κέντρο CARDET διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη: Πολιτική και πράξη, από το τοπικό στο παγκόσμιο», στις 22 Νοεμβρίου 2013, 9:00-11:00, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Αμφιθέατρο UNESCO).

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου σε θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης, η αναπτυξιακή πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο Εξωτερικών) και ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στην προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο (Προεδρικός Επίτροπος ΜΚΟ και Εθελοντισμού και οργανισμός World Vision). Το σεμινάριο θα καταλήξει σε μια ανοικτή συζήτηση με θέμα «Νέα Κυπριακή Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη».

Read more...

Global Campus Filmdays 2013 in Austria

For decades, diverse approaches on development aid and economic growth have affected the living conditions of millions of people – in the south and in the north. The end of hunger, medical treatment for all and broad based economic growth are just some of the goals.

Read more...

Suas launches 8x8 Film Festival in campuses around Ireland

The 8x8 Documentary Film Festival, run by Suas as part of the Global Campus Programme, began it's first week on the 23rd of September on the National University of Galway campus. It will follow on to have weeks in University College Cork, University College Dublin and Trinity College, before finishing it's run on the 25th October in Dublin City University.

8x8 is a new and exciting documentary film festival that features a line-up of award winning documentaries from across the globe. It aims to raise awareness of global development issues amongst the student population, challenge their perspectives and inspire them to take action for change.

Read more...

Get INSPIRED! Film festivals by KOPIN Malta

As part of project's awareness raising components of GLOBAL CAMPUS, KOPIN will be holding film festivals on Campus throughout the duration of the project. The first two film festivals will take place on University of Malta Campus on 9 and 16 of October, from 9.30h to 17.30h at the KSU Common Room (Student House). During the festivals ...

Read more...

6th Innovative Learning Environments Conference

CARDET, a project partner in Global Campus, announces the 6th Innovative Learning Environments conference to take place on October 12, 2013 at the University of Nicosia. The event is organized by CARDET, The Cyprus Pedagogical Institute, the Cyprus Chamber of Commerce, and the University of Nicosia.

Read more...

Additional information