Για το έργο

«Ανάπτυξη, οι ΑΣΧ και μετά το 2015: Ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Παγκόσμια Πολιτότητα για φοιτητές Πανεπιστημίου» («Global Campus» ή «Παγκόσμια Πανεπιστημιούπολη») είναι ένα πρόγραμμα DEAR που έχει ως στόχο την «ενδιαφερόμενη πλειοψηφία» (π.χ. φοιτητές από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, που δεν σπουδάζουν αναπτυξιακές σπουδές αλλά ενδιαφέρονται και επιθυμούν να συμμετάσχουν) σε 13 Πανεπιστήμια, σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, και 8 περιφέρειες.

Το πρόγραμμα υιοθετεί μια άτυπη, παγκόσμιου τύπου μάθηση και βιωματική προσέγγιση, η οποία έχει ως στόχο να «ενδυναμώσει τους φοιτητές με γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και συμπεριφορές οι οποίες είναι επιθυμητές για τους πολίτες του κόσμου ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τα παγκόσμια προβλήματα ... για να γίνουν ενεργοί κοινωνικοί παράγοντες». Ως εκ τούτου, εστιάζει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών στην αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την παγκόσμια ανάπτυξη, μέσω της χρήσης μαθητοκεντρικών, συμμετοχικών, προσανατολισμένων στο διάλογο, και βιωματικών μεθοδολογιών.

Περισσότερα...

Υποστηρικτές

Οι υποστηρικτές του έργου είναι:

  • EuropeAid
  • Irish Aid
  • Austrian Development Cooperation (ADC)

 

More about the donors

Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι αυτής της δράσης είναι:

  • να συμβάλει στην αλλαγή της νοοτροπίας του κοινού σε Αυστρία, Κύπρο, Ιρλανδία και Μάλτα, σε σχέση με τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι κάτοικοί τους.
  • να συμβάλει στην αύξηση της δημόσιας στήριξης στην Ευρώπη σχετικά με την ανάληψη δράσης κατά της φτώχειας, ιδιαίτερα σε σχέση με την ατζέντα των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, καθώς και σε σχέση με τις δικαιότερες σχέσεις μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.
  • να συμβάλει στην ενίσχυση της αναπτυξιακής πολιτικής και την προώθηση της συνοχής των πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τη μετανάστευση, το εμπόριο, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και το HIV / AIDS.

Περισσότερα...

Παράγωγα

Τα κύρια παράγωγα του προγράμματος είναι τα εξής:

1. Να εμπνεύσει: Ευαισθητοποίηση
2. Να Εκπαιδεύσει: Ανάπτυξη Κριτικής Κατανόησης
3. Να εμπλέξει: Στήριξη Τεκμηριωμένης Δημιουργικής Απασχόλησης
4. Ανάπτυξη ικανοτήτων για Παγκόσμια Μάθηση σε Τριτοβάθμιο Επίπεδο

Περισσότερα...

Πρόσθετες πληροφορίες