Daqqa t’għajn

“L-iżvilupp, l-MDGs u lil hinn mill-2015: programm Ewropew dwar iċ-Ċittadinanza Globali għal studenti universitarji” (Global Campus) huwa proġett ta’ għarfien u edukazzjoni dwar l-iżvilupp maħsub apposta għal studenti li mhux qe disegwu kors formali dwar din l-istess tema, iżda li huma interessati li jsiru jafu iżjed dwar dan il-qasam u li jagħtu l-kontribut tagħhom. Dan il-proġett qed iseħħ fi 13-il università ta’ 4 pajjiżi Ewropej (l-Irlanda, l-Awstrija, Ċipru u Malta).

Il-programm edukattiv huwa msejjes fuq il-prinċipji tal-edukazzjoni globali mhux formali u għandu l-għan jibni l-esperjenzi tal-istudnetio billi “jsaħħaħ lill-istudenti fl-għarfien, fil-valuri, u b’mentalità xierqa biex bħalaċittadini dinjin ikunu jistgħu jiffaċċjaw problemi globali (…) u biex ikunu attivi fis-soċjetà.”2 Fil-fatt, l-istudenti seer ikunu qed jiżviluppaw ħiliet li jgħinuhom jindirizzaw punti ta’ żvilupp globali permezz ta’ metodoloġiji esperjenzjali, parteċipattivi u ta’ djalogu.

Read more...

L-Imsieħba

L-għaqdiet imsieħba fil-proġett huma:

 • SUAS
 • CARDET
 • KOPIN (Koperazzjoni Internazzjonali- Malta)
 • Sudwind Agentur

Read more...

Għajnuna finanzjarja

Il-proġett huwa ffinanzjat minn:

 • EuropeAid
 • Irish Aid
 • Austrian Development Cooperation (ADC)

Għanijiet

L-għanijiet ewlenin ta’ dan il-proġett huma:

 • li jikkontribwixxi għal bidla fil-metalità li l-pubbliku fl-Awstrija, f’Ċipru, fl-Irlanda u f’Malta għandu dwar il-problemi u l-isfidi li l-popli tal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw qed jiffaċċjaw bħalissa;
 • li jikkontribwixxi għal aktar appoġġ mill-pubbliku Ewropew għall-ħidma kontra l-faqar, b’mod partikulari għall-Aġenda ta’ wara l-2015 u għal relazzjonijiet iktar ġusti bejn il-pajjiżi żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw;
 • li jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-politika tal-iżvilupp u l-koerenza fit-tmexxija nazzjonali u Ewropea bejn l-immigrazzjoni, il-kummerċ, is-sigurtà, id-drittijiet tal-bniedem, l-ambjent u l-HIV/AIDS.

Read more...

L-Attivitajiet

Matul it-tliet snin tal-proġett u fl-erba’ pajjiżi msieħba:

 1. Inspire: Iktar Għarfien: 14-ilfilm festival, 13-il eżibizzjoni tar-ritratti, 8 Development Week u 2 kompetizzjonijiet multimedjali;
 2. Educate: Jissaħħaħ l-Għarfien Kritiku: 45 kors part-time u/jew ta’ filgħaxija “Introduzzjoni għall-Iżvilupp”
 3. Engage: Appoġġ għal Azzjoni Infurmata u Kreattiva: 14-il programm ta’ tagħlim attiv
 4. L-iżvilupp u t-tisħiħ tal-ħiliet u r-riżorsi tal-livell terzjadju għal Tagħlim Globali: Riċerka, 13-il advisory board, 5 gruppi ta’ ħidma, riżorsi għall-advocacy, 12-il –preżentazzjoni, 8 artikli ppubblikati u sit elettroniku.

Read more...

Additional information